Benefiční bazar Báry Basikové

Výtěžek akce směřuje na podporu projektu FOD Klokánek