DMS FODKLOKANEK

DMS.gif


Pro podporu pomocí DMS stačí zaslat SMS ve tvaru: DMS(mezera)FODKLOKANEK na jednotné telefonní číslo pro všechny projekty a pro všechny operátory 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, ze které příjemce pomoci obdrží 28,50 Kč.

DMS lze zasílat u všech českých mobilních operátorů.

Celkový počet přijatých DMS                                                                         
Od začátku projektu ke konci měsíce září 2016 získal náš projekt KLOKÁNEK celkem 18 274 DMS, tedy  520 809,- Kč.

 
Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku.

Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK FODKLOKANEK na číslo 87 777

a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
 
Prostředky z DMS budou využity na provoz a rozšíření kapacity zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek.

ZA VAŠI POMOC MNOHOKRÁT DĚKUJEME!

image002.jpg

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je v co největší míře nabídnout týraným, opuštěným i jinak ohroženým dětem místo ústavů přechodnou rodinnou péči. V Klokáncích se v samostatných bytech stará zpravidla o tři až čtyři děti manželský pár nebo střídavě po týdnu nepřetržité péče dvě „tety“. Sociální pracovníci a psychologové Klokánků usilují ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany o co nejrychlejší sanaci rodiny a návrat dítěte domů, nebo o zajištění trvalé náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče), není-li návrat do vlastní rodiny možný. Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je pět měsíců.


Fond ohrožených dětí (FOD) již od roku 1990 pomáhá dětem opuštěným, zanedbávaným a týraným, je držitelem pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k výkonu sociálně právní ochrany dětí. FOD zřizuje a provozuje zařízení Klokánek a azylové domy pro rodiny s dětmi. Vyhledává a pomáhá ohroženým dětem přímo v terénu a zajišťuje sanaci rodin, poskytuje mediaci rozvodových sporů a asistenci u styků rodičů s dětmi. Pořádá poradensko-relaxační akce pro náhradní rodiny a letní dětské tábory a další akce pro děti z náhradních rodin a Klokánků. Poskytuje hmotnou a poradenskou pomoc náhradním i vlastním rodinám v nouzi. Provozuje krizovou linku pro matky, které tají těhotenství. Zabývá se osvětou a usiluje o změnu zákonů a legislativní praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.


DMS.gif   
                            "Pomoc jako součást vašeho života“

Děkujeme za možnost využívání služby DMS na podporu projektu Klokánek.

Bližší informace o projektu DMS zajišťovaných Fórem dárců lze získat na adrese www.darcovskasms.cz