Aktuality

14. 09. 2021

2021

Fond ohrožených dětí mnohokrát děkuje všem dárcům za jejich podporu, neboť jen díky ní můžeme  pomáhat ohroženým dětem. Je nám líto, že z technických důvodů jsme schopni jmenovitě uvést jen dárce od pěti tisíc...

13. 09. 2021

Volná kapacita v Klokánku

 Volná kapacita v Klokánkách ke dni 13. 09. 2021

09. 07. 2021

Zápis z jednání XXIX. členského shromáždění FOD konaného 19. 6. 2021

Zasedání členského shromáždění svolal statutární orgán FOD – Předsednictvo FOD umístěním pozvání na webové stránky FOD 30 dnů před termínem konání a následně písemným pozváním poštou na kontaktní adresu členů FOD...

22. 06. 2021

Zpráva o činnosti za rok 2020

Výroční zpráva FOD za rok 2020 byla projednána a schválena na XXIX. členském shromáždění Fondu ohrožených dětí dne 19. 6. 2021 v prostorách Klokánku Hostivice 

18. 06. 2021

OCENĚNÉ VÝTVARNÉ PRÁCE ze soutěže v I. pololetí 2021

Děkujeme pedagogů a všem autorům úžasných obrázků, které nám zaslali do naší soutěže „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“. 

09. 06. 2021

Akreditovaný KKPSS – vyhlášený kurz pro veřejnost září – prosinec 2021

Fond ohrožených dětí nabízí pro zájemce z řad široké veřejnosti KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH akreditace č. A2021/0171-PK (v rozsahu 202 hodin) dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o...

03. 06. 2021

Akreditovaný KKPSS – vyhlášený kurz pro veřejnost červenec – září 2021

Fond ohrožených dětí nabízí pro zájemce z řad široké veřejnosti KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH akreditace č. A2021/0171-PK (v rozsahu 202 hodin) dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o...