O FOD

Fond ohrožených dětí (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Vznikl dne 2. dubna 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Sídlí v Praze 1, má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 322 míst
 

Fond ohrožených dětí pořádá od roku 1994 každoročně directmailingovou celonárodní dobročinnou sbírku, vždy o Vánocích a k Mezinárodnímu dni dětí. Jen díky této  sbírce a další velké podpoře veřejnosti se z malého občanského sdružení stala ve druhé polovině 90. let největší nestátní nezisková organizace na ochranu dětí u nás. Zatímco před sbírkou byl rozpočet FOD v řádu statisíců, čistý výtěžek již prvního (vánočního) kola celonárodní sbírky v roce 1994 přesáhl 11 milionů korun. Výtěžek sbírky byl věnován na rozvoj pěstounské péče (bezúročné půjčky na zlepšení bytových podmínek velkých pěstounských rodin, nevratné příspěvky na výživu dětí zejména v případech, kdy pěstounům byly zastaveny dávky státní sociální podpory z důvodu slovenského státního občanství přijatého dítěte) a na vytvoření sítě regionálních poboček zaměřených na terénní sociální práci. V dalších letech byla sbírka použita na vybudování azylových domů pro rodiny s dětmi a na vytvoření sítě zařízení pro přechodnou rodinnou péči Klokánek. Bez podpory veřejnosti by FOD nedokázal pomáhat různými formami služeb ohroženým dětem.


V roce 2013 vstoupila v platnost novela zákona o sociálně právně ochraně dětí, která upravovala i financování ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) – Klokánků. I přesto, že nezávislá studie tohoto návrhu zákona, kterou si MPSV nechalo vypracovat, poukázala na to, že platnost této novely bude pro Klokánky likvidační, vláda tuto novelu zákona schválila. Tato novela zákona také omezila kapacitu zařízení. To znamená, že v budově, kde bylo vybudováno 12 bytů, můžeme v současné době využívat pouze 7 bytů (celková možná kapacita je dle zákona maximálně 28 dětí). Hypotéku ovšem platíme na celý dům a zákon neumožňuje využití těchto bytů jiným způsobem, protože děti by mohly být jinými nájemci ohroženy.

Doposud jsou tato zařízení značně podfinancována. Toto podfinancování vedlo k tomu, že FOD nemohl hradit své závazky vůči zaměstnancům, ale i PSSZ a finančnímu úřadu. FOD byly sice přiznány dotace na sociální služby, avšak jejich vyplácení bylo postupně vázáno na doložení dokladů o bezdlužnosti FOD, což jsme nemohli v požadovaném časovém limitu splnit. Požadované bezdlužnosti FOD dosáhl k 31. srpnu 2015. Ovšem splátkový kalendář není ve všech případech uznáván jako bezdlužnost. Takže vyplacení některých dotací bylo zcela zastaveno, nebo se uskutečnila jen první splátka dotace. Ve vyplácení mezd zaměstnancům byl skluz až 3 měsíce, nebyly pravidelně hrazeny odvody a začala být vykonávána exekuce dlužných plateb na některých bankovních účtech FOD, nebyly zdroje na úhradu vypočtených daní ze závislé činnosti za předcházející rok.

Dne 13. června 2015 na členském shromáždění odstoupilo vedení FOD v čele s JUDr. Marií Vodičkovou. Po schválení nových stanov FOD, které řešily nové volby a vznik pobočných spolků, byli zvoleni členové nového předsednictva - kolektivního statutárního orgánu Fondu ohrožených dětí a byly schváleny nové směry na příští období, jež měly napomoci vyvést FOD ze současné krize. Nové vedení přistoupilo k okamžité restrukturalizaci FOD. V rámci této restrukturalizace byl ukončen provoz 7 zařízení Klokánek a 1 Klokánek přešel pod jiného poskytovatele. Z důvodu odebrání registrace FOD jako poskytovatele sociálních služeb, byla ukončena činnost 22 terénních poboček FOD a 2 azylových domů. 3 azylové domy přešly pod jiného poskytovatele. Tímto se povedlo dosáhnout velkých úspor a FOD i nadále, za významné podpory veřejnosti, může provozovat 15 zařízení Klokánek. Prioritou vedení je v současné době prosazení novely zákona ohledně financování ZDVOP.

A tak nadále nebýt naší sbírky a další podpory veřejnosti, nebyly by ani Klokánky. Za tuto podporu a za každý dar a příspěvek proto mnohokrát děkujeme!
 

V letech 1990 až 2021 Fond ohrožených dětí:

• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu, v roce 2014 bylo pověření FOD k této činnosti zrušeno,

• řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, týkající se v té době aktivních 22 poboček, Mediačního centra, Centra rodinné péče, některé pobočky – jejich zaměstnance i klienty – převzali jiní poskytovatelé stejných služeb v místě, na dvou pobočkách zaměstnanci založili vlastní spolek, aby mohli v činnosti pokračovat,


• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, podařilo se zajistit pokračování 3 azylových domů pod novým poskytovatelem služby, ukončen bez náhrady byl pouze provoz azylového domu v Košťanech (8 míst) a v Jeníčkově Lhotě (10 míst),

Klokánek – zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc (projekt je realizován od roku 2000) již pomohl celkem 10 567 dětem, z toho 2 305 bylo mladších tří let,

6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).