Kontakty

Fond ohrožených dětí, IČ 00499277

Na Poříčí 1038/6

110 00 Praha 1


Tel. 224 236 655

Email: fod@fod_cz

www.fod.cz

www.facebook.com/fod.cz


Datová schránka: 42k9554


Číslo účtu veřejné sbírky FOD
: 3055103/0300, ČSOB, a. s.

Mezinárodní spojení - BIC (SWIFT): CEKOCZPP

                                 - IBAN: CZ97 0300 0000 0000 0305 5103

Transparentní účet FOD pro Klokánky:  294390031/0300

Některé regionální projekty mají své vlastní provozní účty, informace sdělíme na ústředí FOD Praha na tel. 224 236 655.


Transparentní účty jednotlivých Klokánků FOD

Kontakty na statutární zástupce