Dárci

2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Fond ohrožených dětí mnohokrát děkuje všem dárcům za jejich podporu, neboť jen díky ní můžeme  pomáhat ohroženým dětem. Je nám líto, že z technických důvodů jsme schopni jmenovitě uvést jen dárce od pěti tisíc korun. Ještě jednou Vám všem co nejsrdečněji děkujeme!  

Od 25. května 2018 - v návaznosti na platnost GDPR - Fond ohrožených dětí v rámci svého veřejného poděkování za podporu neuvádí dary fyzických osob, pokud k tomuto nebude mít výslovný souhlas dárce.
Pokud uvedení Vašeho daru zde schází a přejete si zveřejnit své jméno a výši daru, prosíme o zaslání informace o tomto na Email fod@fod_cz nebo vyplnit údaje ZDE. Děkujeme.

Zvýhodnění dárců


fyzické osoby (pro vyplnění žádosti klikněte zde)

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.


právnické osoby (pro vyplnění žádosti klikněte zde)

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.


Fond ohrožených dětí je osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které sdružení získá, tak mohou být v nezdaněné výši využity na pomoc ohroženým dětem.