Dědictví

In memoriam Fond ohrožených dětí děkuje všem, kteří mu odkázali finanční či materiální podporu. 

V roce 2009 in memoriam děkujeme zesnulému panu Oldřichu DRUNECKÉMU, zesnulé paní Olze DVOŘÁKOVÉ, zesnulé paní Libuši LÍBALOVÉ, zesnulé paní Janě NOVOTNÉ a zesnulé paní Marii ZVĚŘINOVÉ.

V roce 2010 in memoriam děkujeme zesnulé paní Marii KŘENOVÉ, zesnulé paní Ruth LIPŠOVÉ a zesnulému panu Jaroslavu OULICKÉMU.

V roce 2011 in memoriam děkujeme zesnulému panu Josefu JAKUBCOVI, zesnulému panu Jaroslavu JIRČÁKOVI a zesnulé paní Jiřině KONČELÍKOVÉ.

V roce 2012 in memoriam děkujeme zesnulé paní Zdeňce JANÁČOVÉ, zesnulému panu Ing. Vladimíru PALEČKOVI, zesnulé paní Libuši SVOROVÉ a zesnulé paní Miladě TRÝZNOVÉ.

V roce 2013 in memoriam děkujeme zesnulé paní Drahomíře BENEŠOVÉ, zesnulému panu Vladimíru HOUŠKOVI, zesnulé paní Jarmile CHOUTKOVÉ, zesnulé paní Anně KOHOUTOVÉ a zesnulé paní Věře SUCHOMELOVÉ.

V roce 2014 in memoriam děkujeme zesnulému panu Václavu MATĚJŮ, zesnulému panu MUDr. Karlu PLAŠILOVI, zesnulému panu Jaroslavu PROCHÁZKOVI a zesnulé paní Drahomíře RYBÁŘOVÉ.

V roce 2015 in memoriam děkujeme zesnulému panu Zdeňku HOSTOUNSKÉMU, zesnulému panu Antonínu SRCHOVI a zesnulému panu Zbyňku VOLÁKOVI.

V roce 2016 in memoriam děkujeme zesnulé paní Květuši STRÝČKOVÉ a zesnulé paní Martě SUCHÁNKOVÉ.

V roce 2017 in memoriam děkujeme zesnulé paní Věře MYŠIČKOVÉ, zesnulé paní Blance SUTÉ, zesnulé paní Miladě ŠLÉGROVÉ a zesnulé paní Miluši TALICHOVÉ.

V roce 2018 in memoriam děkujeme  zesnulé paní Miloslavě HANZALOVÉ.

V roce 2019 in memoriam děkujeme zesnulé paní Květoslavě KAŠPAROVÉ, zesnulé paní Dagmar ŠULCOVÉ a zesnulé paní Haně VAŇKOVÉ.

V roce 2020 in memoriam děkujeme zesnulé paní Jarmile FRANCOVÉ, zesnulému panu Břetislavu HANUŠOVI, zesnulé paní Marii KAFKOVÉ, zesnulému panu Štěpánu KŘÍŽOVI, zesnulé paní Marii MATĚJŮ, zesnulému panu Josefu MAZALOVI, zesnulé paní Danuši MĚRKOVÉ, zesnulému panu Jiřímu ŠIMŮNKOVI a zesnulé paní Františce VERBERGROVÉ.

V roce 2021 in memoriam děkujeme zesnulému panu Jaromíru FAIXOVI, zesnulé paní Zdeňce KULVAITOVÉ, zesnulé paní Marii MRÁZKOVÉ a zesnulému panu Josefu SOUKUPOVI.

V roce 2022 in memoriam děkujeme zesnulé paní Ludmile PŠENIČNÉ.

V roce 2023 in memoriam děkujeme zesnulé paní Janě FALTOVÉ, zesnulé paní Vlastimile KYRŠOVÉ, zesnulé paní Ludmile MARTÍNKOVÉ a zesnulému panu Lubomíru STREJČKOVI.