Dědictví

In memoriam Fond ohrožených dětí děkuje všem, kteří mu odkázali finanční či materiální podporu. 


V roce 2016 in memoriam děkujeme zesnulé paní Květuši Strýčkové a zesnulé paní Marianě Votíkové.