DMS FODKLOKANEK

Prosím odešlete jednorázovou nebo dlouhodobou dárcovskou SMS.

Můžete zvolit jednorázovou dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru

DMS FODKLOKANEK 30              

DMS FODKLOKANEK 60              

DMS FODKLOKANEK 90         

Cena jednorázové DMS je podle Vaší volby 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč. Klokánek obdrží 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč.

nebo můžete zvolit dlouhodobou dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777, ve tvaru

DMS TRV FODKLOKANEK 30

DMS TRV FODKLOKANEK 60

DMS TRV FODKLOKANEK 90

Cena dlouhodobé DMS je 30 Kč, 60 Kč, 90 Kč/měsíčně. Klokánek obdrží 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč/měsíčně.

DMS.gif

Více na www.darcovskasms.cz. DĚKUJEME!


Celkový počet přijatých DMS                                                                         
Od začátku projektu ke konci měsíce října 2017 získal náš projekt KLOKÁNEK celkem 23 358 DMS, tedy  667 152,- Kč.

 
Prostředky z DMS budou využity na provoz zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a zajištění všestranné péče o umístěné děti

ZA VAŠI POMOC MNOHOKRÁT DĚKUJEME!

image002.jpg

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je v co největší míře nabídnout týraným, opuštěným i jinak ohroženým dětem místo ústavů přechodnou rodinnou péči. V Klokáncích se v samostatných bytech stará zpravidla o tři až čtyři děti manželský pár nebo střídavě po týdnu nepřetržité péče dvě „tety“. Sociální pracovníci a psychologové Klokánků usilují ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany o co nejrychlejší sanaci rodiny a návrat dítěte domů, nebo o zajištění trvalé náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče), není-li návrat do vlastní rodiny možný. Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je pět měsíců.


Fond ohrožených dětí (FOD) již od roku 1990 pomáhá dětem opuštěným, zanedbávaným a týraným, je držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. FOD zřizuje a provozuje zařízení Klokánek – v roce 2020 je v provozu celkem 15 zařízení s více jak 300 místy. Za období 1990 až 2019 Klokánky pomohly celkem  9 092 dětem, z toho 1 971 bylo mladších tří let. Zabývá se osvětou a usiluje o změnu zákonů a legislativní praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

DMS.gif   
                            "Pomoc jako součást vašeho života“

Děkujeme za možnost využívání služby DMS na podporu projektu Klokánek.

Bližší informace o projektu DMS zajišťovaných Fórem dárců lze získat na adrese www.darcovskasms.cz