Kontakty na statutární zástupce

  Hanka KUPKOVÁ, předsedkyně FOD,
[email protected]_cz , tel. 724 667 766

     
  Magdaléna SVOBODOVÁ, členka předsednictva FOD,
[email protected]_cz , tel. 724 667 705
     
   PhDr. Zdenka TESAŘOVÁ, členka předsednictva FOD,
[email protected]_cz , tel. 724 667 888