25 LET FOD

25 let činnosti FOD

V letech 1990 až 2015 Fond ohrožených dětí

• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu, v roce 2014 bylo pověření FOD k této činnosti zrušeno,

• řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí,

• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,

do Klokánků bylo umístěno celkem 6 228 dětí, z toho 1 317 bylo mladších tří let,

6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).

Vývoj počtu klientů v Azylových domech FOD

Vývoj počtu klientů v terénní práci FOD – pobočky FOD

Vývoj počtu dětí umístěných v zařízení FOD KLOKÁNEK

Počty dětí, pro které FOD nalezl rodinu

Vývoj darů veřejnosti a sponzorství (kromě sbírky)

Vývoj čistých výtěžků sbírky (zaokrouhleno v mil. Kč)

Vývoj účelových dotací a grantů

Vývoj celkových příjmů

Vývoj celkových výdajů