Počty dětí, pro které FOD nalezl rodinu

 od roku 1988 do založení FOD - 88 dětí
1990 45
1991 73
1992 34
1993  20
1994  10
1995  15
1996  36
1997  22
1998  27
1999  41
2000  32
2001 28
2002  32
2003 26
2004  35
2005  38
2006  50
2007  47
2008  30
2009  30
2010  28
2011 17
2012 23
2013 30
2014 12
Rozhodnutím MHMP a MPSV nám tato činnost (vyhledávání náhradních rodin) byla s účinností od 18. 8. 2014 zakázána.