Osvěta a snaha o změnu legislativy a praxe

Fond ohrožených dětí od počátků své činnosti usiluje o systémové změny v sociálně-právní ochraně dětí, jež jsou ohroženy týráním, zanedbáváním nebo opuštěním.  FOD je pravidelně připomínkuje všechny návrhy zákonů, které se této problematiky týkají. 

Platnou legislativu k problematice týraných, zanedbávaných a opuštěných dětí pro Vás připravujeme.