Kontakty

Fond ohrožených dětí
Na Poříčí 1038/6
110 00  Praha 1

tel/fax 224 236 655
e-mail: fod@fod_cz
www.facebook.com/fod.cz

IČ: 00499277

Číslo účtu veřejné sbírky FOD  -   3055103/0300, ČSOB, a. s.

Mezinárodní spojení - BIC (SWIFT): CEKOCZPP
                                     IBAN: CZ97 0300 0000 0000 0305 5103

Některé regionální projekty mají své vlastní provozní účty, informace sdělíme na ústředí FOD Praha na tel. 224 236 655.

Kontakty na statutární zástupce
Kontakty na pobočky

Kontakty na Klokánky
Kontakty na Azylové domy
Kontakty na Asistenční, mediační a terapeutická centra