Kontakty na statutární zástupce

  Hanka KUPKOVÁ, předsedkyně FOD,
hanka.kupkova@fod_cz , tel. 724 667 766

     
  Jan VANĚK, DiS., člen předsednictva FOD,
jan.vanek@fod_cz , tel. 724 667 683
     
  Magdaléna SVOBODOVÁ, členka předsednictva FOD,
magdalena.svobodova@fod_cz , tel. 724 667 705