Kontakty na statutární zástupce

  Jan VANĚK, DiS., předseda FOD,
jan.vanek@fod_cz , tel. 724 667 683
     
  Hanka KUPKOVÁ, členka předsednictva FOD,
hanka.kupkova@fod_cz , tel. 724 667 766

     
  Magdaléna SVOBODOVÁ, členka předsednictva FOD,
magdalena.svobodova@fod_cz , tel. 724 667 705