Boj o Páťu

Šestidenní Patriček byl do Klokánku umístěn na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pro Prahu 9 v dubnu 2009 přímo z porodnice. Matka (Slovenka) neměla kde s dítětem bydlet. Patriček  v Klokánku výborně prospíval  a velmi přilnul ke své „klokaní“ tetě Haně. I ona měla miminko  moc ráda. Protože hrozilo, že jako slovenské dítě bude pře -dán do dětského domova na  Slovensku v rámci tzv. repatriace, rozhodla se pro ten případ požádat o svěření chlapce do pěstounské péče. Ve věci rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 4 podle sídla Klokánku a jejímu návrhu vyhověl. Avšak OSPOD Praha 9 podal odvolání a trval na předání do ústavu na Slovensko, přestože matka Patrička žila v Čechách, udržovala s ním kontakt, s pěstounskou péčí tety Hany souhlasila a otec ani jiní příbuzní v SR se o něj nezajímali. Dokonce i MPSV a Magistrát hl. m. Prahy úřad od podání odvolání odrazovaly s tím, že v zájmu chlapce je, aby zůstal zde, a to zcela v souladu s mezinárodním právem. Úřad ale trval na svém. Odvolací soud jeho odvolání vyhověl a věc vrátil obvodnímu soudu k novému rozhodnutí. Vzhledem k cizí státní příslušnosti dítěte i rodičů ustanovil obvodní soud kolizním opatrovníkem namísto OSPOD Praha 9 Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně a návrhu na svěření do pěstounské péče znovu vyhověl. ÚMPOD se neodvolal a rozhodnutí tak nabylo v červenci 2011 právní moci. Hurá!