Lucinka do kojeneckého ústavu nemusela

Třítýdenní Lucinka byla přijata do Klokánku v dubnu 2010 poté, kdy matka sdělila dětské lékařce (po jejím upozornění na špatnou péči), že není  schopna se o dcerku postarat  a ponechala ji na zdravotním  středisku. Orgán sociálně-práv -ní ochrany dětí Praha 8 nás tehdy požádal o přijetí, ale pouze přes noc – než bude rozhodnuto o návrhu na umístění do kojeneckého ústavu. Sociální pracovnici jsme informovali, že máme volné místo a žádali jsme, aby navrhli umístění do Klokánku, protože je zbytečné převážet miminko jinam. Navíc podle zákona o rodině (§ 46) má rodinná  péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přednost před ústavní výchovou. Úřad ale trval na svém. Na dotaz, proč tedy holčičku nedali do kojeneckého ústavu rovnou, nám bylo řečeno, že KÚ bere děti jen na rozhodnutí soudu. Proto jsme ihned faxem soudu navrhli, aby holčičku ponechal v Klokánku. Soud nám vyhověl a ve svém rozhodnutí k tomu uvedl: „Soud v tomto konkrétním případě považuje umístění nezletilé v tomto zařízení za vhodnější vzhledem k věku dítěte a s přihlédnutím k tomu, že v něm personál pečuje o nižší počet umístěných dětí.“ Lucinka byla klidné a radostné miminko, vývojově plně v mezích normy. Matka ji navštívila jen jednou a koncem srpna 2010 udělila souhlas s osvojením. Následující měsíc už bylo pětiměsíční miminko u svých nových rodičů. Hodně štěstí a hodně lásky!