Aktuální situace FOD

Uplynul měsíc od Členského shromáždění, na kterém byla schválena změna stanov, a došlo ke změně ve vedení.

Nové vedení FOD učinilo následující kroky:

 1. - podání námitky proti exekuci ze strany PSSZ, prostřednictvím advokátní kanceláře

 2. -  jednání s finančním úřadem o možnosti splátkového kalendáře na dlužné platby – výsledek: splátkový kalendář nelze poskytnout

 3. -  jednání se zdravotními pojišťovnami o možnosti splátkového kalendáře na dlužné platby – výsledek: pojišťovny jsou k jednání vstřícné

 4. -  jednání na Ministerstvu financí ČR o možnosti podpory ze strany státu pro projekt Klokánek – výsledek: žádost byla na programu Zasedání vlády 8. 7.2015, jednání v této věci přerušeno do 22. 7.

 5. -  jednání na krajských úřadech (z důvodu dovolených na KÚ byla osobní jednání pouze na Magistrátu hl. m. Prahy, Ústeckém kraji, Jihočeském kraji a kontaktován byl Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj a Plzeňský kraj – další kraje budou k jednání osloveny) – výsledek: jednání byla vstřícná, ale podmínkou budoucí spolupráce je zajištění bezdlužnosti z vlastních zdrojů

 6. -  změny probíhají i uvnitř FOD: – výsledek:
 • z 23 poboček pod jiného poskytovatele přešly nebo ještě do konce roku přejdou 3 pobočky, v průběhu 2. pololetí končí z personálních důvodů a z důvodu nevyužití služeb těchto - 7 poboček. Další pobočky budou pokračovat za předpokladu získání finanční podpory v jejich krajích.
 • z 5 azylových domů jeden ukončil svojí činnost s tím, že v těchto pronajatých prostorách bude službu provozovat jiný poskytovatel, u dalšího AD je rozjednán přechod celé služby pod jiného poskytovatele, zbývající 3 AD budou pokračovat za předpokladu získání finanční podpory v jejich krajích.
 • z 27 klokánků – 1 klokánek (kapacita 2 děti) ukončil činnost z personálních důvodů, 1 klokánek (kapacita 4 děti) ukončil činnost z provozních důvodů, 1 klokánek (kapacita 6 dětí) – bude ukončen po přechodu dětí do pěstounské péče stávající tety a strýce a 1 klokánek Jindřichův Hradec (kapacita 28 dětí) – jeho činnost je pozastavena, po vyřešení situace umístěných dětí, došlo k odchodu odborného personálu.
 • zaměstnancům se postupně vyplácejí dlužné mzdy a FOD velmi děkuje za jejich práci a trpělivost
 • od členského shromáždění usilujeme o narovnání vnitřního systému hospodaření tak, aby bylo postupně dosaženo důsledného oddělení hospodaření jednotlivých středisek FOD.Bez pomoci veřejnosti se nadále neobejdeme. K dosažení všech cílů FOD je nejprve nutné dosáhnout bezdlužnosti vůči státu. Z tohoto důvodu moc prosíme o vaší podporu. Přispět můžete na sbírkový účet FOD 3055103/0300 nebo jednoduše na našem webu pomocí aplikace Daruj správně.