Bezdlužnost FOD

Díky dárcům a díky restrukturalizaci FOD jsme dnes dosáhli získání bezdlužnosti. 

Dnes jsme jednotlivým krajům dokumenty ohledně bezdlužnosti zaslali a požádali je o dovyplacení schválených dotací na provoz našich poboček, azylových domů a zařízení Klokánek. Věříme, že díky úsporám si FOD tuto bezdlužnost již udrží. To je naše priorita. Předem děkujeme za Vaší podporu.