Dne 23. května 2019 bylo zahájeno letní kolo dobročinné sbírky FOD k Mezinárodnímu dni dětí.

Za každý příspěvek Vám moc a moc děkujeme! Číslo účtu veřejné sbírky FOD 3055103/0300. Co nejsrdečněji Vás zdravíme a rádi bychom Vám tímto způsobem krátce představili naši činnost.

Fond ohrožených dětí je nezisková organizace, která realizuje projekt KLOKÁNEK, v jehož zařízeních poskytuje pomoc ohroženým dětem. Unikátnost tohoto projektu spočívá, mimo jiné, v organizaci provozu prostřednictvím střídající se péče dvou „tet/strýců“ vždy po celotýdenním setrvání pečující osoby společně se skupinou 3 – 4 dětí v běžně vybaveném samostatném bytě. Tímto je zajištěno pro děti stabilní, téměř rodinné prostředí. Teta nebo strýc pečují o děti tak, jako maminka či tatínek v rodině. Tuto péči můžeme zajišťovat jen s pomocí veřejnosti.

Staňte se součástí tohoto skvělého projektu na pomoc týraným dětem, který v roce 2018 poskytl ve svých 15 zařízeních s více než 300 místy bezpečí a péči celkem 983 ohroženým dětem. Přispějte prosím na jejich prázdninové pobyty a aktivity, aby nové krásné zážitky mohly vytlačit ty staré, smutné, bolestivé a dětem daly novou naději na šťastný život.

Na poskytnutý dar Vám rádi zašleme potvrzení, můžete si o ně zažádat na fod@fod_cz, a při použití variabilního symbolu z připojené složenky v zásilce, kterou nacházíte ve své poště, Vám bude potvrzení zasláno automaticky v lednu 2020. Vítáme a děkujeme za finanční příspěvky i všech dalších podporovatelů projektu KLOKÁNEK na našem sbírkovém účtu ČSOB a.s. – Poštovní spořitelna 3055103/0300.

Přejeme Vám hezké letní měsíce, příjemně prožité dny prázdnin a dovolených.

S úctou za Fond ohrožených dětí a jeho Klokánky      
                                                                                                                      Hanka Kupková

                                                                                                                     předsedkyně FOD
Informace o zpracování osobních údajů
jsou pro naše dárce dostupné na www.fod.cz. V případě, že si nepřejete být nadále námi oslovováni, prosíme o sdělení variabilního symbolu z připojené složenky na fod@fod_cz.