Interpelace poslance Jana Bartoška

ve věci: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na Mgr. Michaelu Marksouvou, ministryni MPSV