PF 2016

Vážení přátelé a příznivci Fondu ohrožených dětí,  přejeme Vám radostné svátky plné pohody a lásky. Ať rok 2016 je pro Vás naplněný štěstím a radostí. 

Rok 2015 byl pro FOD jeden z přelomových. Došlo k několika změnám v organizaci, přeskupila se struktura poboček a Klokánků, ale stěžejní myšlenka – pomáhat ohroženým dětem – je vše naplňující a my jí všechnu svou práci podřizujeme. Děkujeme Vám za Vaši pomoc a podporu, bez Vás bychom pomáhat nemohli.

pf_2016.jpg