POZDRAV OD JEŽÍŠKA

O první minuty dne 1. listopadu 2020 máte všichni možnost posílat svým dětem, blízkým a přátelům „POZDRAV OD JEŽÍŠKA“. Originální možnost máte na https://www.pozdravodjeziska.cz/ . Vyberte pohlednici, vyberte nebo napište vlastní text, stanovte adresu a datum dodání do schránky. Při platbě máte možnost podpořit děti v zařízeních Klokánek Fondu ohrožených dětí libovolným příspěvkem.

V lednu 2020 obdržel Klokánek vybranou částku 100 000 Kč, organizátoři pro letošní předvánoční čas plánují dosáhnout půlmilionové hranice daru.
Předem děkuji za váš příspěvek do sbírky pro zařízení Klokánek. Vaše peníze budou využity pro děti v Klokánku na jejich každodenní potřeby. Děkuji, že nám pomáháte. Bez srdečných lidí, jako jste vy, bychom nemohli nikdy fungovat.

Hanka Kupková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí a ředitelka Klokánku v Hostivicích