Pozvánka na XXIX. členské shromáždění FOD

Předsednictvo FOD jako statutární orgán FOD svolává XXIX. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí , a to na sobotu 19. června 2021 od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) do prostor Klokánku FOD v Hostivici , Komenského ul. 454, 253 01 Hostivice. Jednání bude připraveno v zastřešeném prostoru zahrady tohoto zařízení. 

Na programu je:

1. Zahájení

2. Volba předsedy zasedání  

3. Schválení programu 

4. Volba mandátové a návrhové komise

5. Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2020 a jejich schválení

6. Zpráva Kontrolní komise a její schválení

7. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

8. Závěr jednání

Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu.

 

Pozvánky jednotlivým členům budou doručeny nejpozději 10 dnů před plánovaným konáním a prosíme členy, kteří se jednání zúčastní, o potvrzení účasti  - dle Stanov FOD nejméně týden před konáním členského shromáždění. Důvodem potvrzení účasti je náročnost technického a organizačního zajištění členského shromáždění.  

 

S ohledem na epidemiologickou situaci budou další podmínky jednání členského shromáždění FOD v návaznosti na aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví sděleny v pozvánkách zaslaných jednotlivým členům FOD.

 

S mnoha díky za Vaši podporu v uplynulém období a srdečnými pozdravy

 

předsednictvo FOD:   Hanka Kupková – předsedkyně FOD, v.r.   

                                 Magdaléna Svobodová – členka předsednictva FOD, v.r. 

                                 Zdeňka Tesařová – členka předsednictva FOD, v.r.                                                       

 

Praha, květen 2021