Pozvánka na XXV. členské shromáždění FOD

Předsednictvo FOD jako statutární orgán FOD svolává XXV. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí , a to na sobotu 22. dubna 2017 od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) do prostor budovy Chabařovická 1125/4, Praha 8 – Kobylisy (budova, ve které je Klokánek Chabařovická a Základní škola německo-českého porozumění a gymnázium T. Manna).


Na programu je:

1. Zahájení
2. Volba předsedy zasedání 
3. Schválení programu
4. Volba mandátové, volební a návrhové komise
5. Zpráva o činnosti za rok 2016, Zpráva o hospodaření a jejich schválení
6. Zpráva Kontrolní komise a její schválení
7. Úprava znění Stanov spolku Fond ohrožených dětí - rozšíření čl. III. Hlavní činnost o šestý bod „akreditace odborných kurzů a přednášek, pořádání kurzů a školení“
8. Volby nových členů kontrolní komise
9. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení
10. Závěr jednání

       Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu.


       Za účelem organizačního a technického zajištěnímapka_cs.jpg členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti  - viz Stanovy Článek VI., bod 2. „Členové jsou povinni svoji účast potvrdit nejméně týden před konáním Členského shromáždění, a to písemně na adresu sídla FOD, nebo e-mailem na adresu fod@fod_cz, anebo telefonicky na č. 724 667 678 nebo 224 236 655. Důvodem nutnosti potvrzení účasti je náročnost technického a organizačního zajištění Členského shromáždění“. Děkujeme za Vaše sdělení o účasti a těšíme se na setkání s Vámi.


       Protože podle občanského zákoníku zaniká členství ve spolku automaticky, pokud člen přes výzvu nezaplatí členský příspěvek, prosíme Vás, kteří se zúčastníte členského shromáždění a tento dopis nemáte opatřený nálepkou „ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2017 BYL UHRAZEN“, o doložení, že jste úhradu již provedli. Členský příspěvek můžete uhradit i na místě před zahájením členského shromáždění.

       S mnoha díky za Vaši podporu v uplynulém, velmi náročném období, a srdečnými pozdravy za Fond ohrožených dětí


předsednictvo FOD:  Jan Vaněk, DiS., předseda FOD
                                  Hana Kupková, členka předsednictva FOD
                                  Magdaléna Svobodová, členka předsednictva FOD