Pozvánka na XXVI. členské shromáždění FOD

Předsednictvo FOD jako statutární orgán FOD svolává XXVI. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí , a to na sobotu 9. června 2018 od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) do prostor budovy Chabařovická 1125/4, Praha 8 – Kobylisy (budova, ve které je Klokánek Chabařovická a Základní škola německo-českého porozumění a gymnázium T. Manna).Na programu je:

1. Zahájení
2. Volba předsedy zasedání 
3. Schválení programu
4. Volba mandátové a návrhové komise
5. Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2017 a jejich schválení
6. Zpráva Kontrolní komise a její schválení
7. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení
8. Závěr jednání

Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu.


Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti  - dle Stanov FOD jsou členové povinni svoji účast potvrdit nejméně týden před konáním Členského shromáždění. Prosíme o Vaše sdělení písemně na adresu sídla FOD, nebo e-mailem na adresu fod@fod_cz, anebo telefonicky na číslo 724 667 678 nebo 224 236 655. Důvodem nutnosti potvrzení účasti je náročnost technického a organizačního zajištění Členského shromáždění. Děkujeme za Vaše sdělení o účasti a těšíme se na setkání s Vámi.

Protože podle občanského zákoníku zaniká členství ve spolku automaticky, pokud člen přes výzvu nezaplatí členský příspěvek, prosíme Vás, kteří se zúčastníte členského shromáždění a v dopise nebo Emailu, který Vám bude doručen nejpozději 10 dnů před konáním Členského shromáždění, nebudete mít uvedeno „ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2018 BYL UHRAZEN“, o doložení, že jste úhradu již provedli. Členský příspěvek můžete uhradit i na místě před zahájením Členského shromáždění.


S mnoha díky za Vaši podporu v uplynulém období a srdečnými pozdravy

předsednictvo FOD:

Jan Vaněk, DiS., předseda FOD
Hanka Kupková, členka předsednictva FOD
Magdaléna Svobodová, členka předsednictva FOD