Pozvánka na XXVIII. členské shromáždění FOD

Předsednictvo FOD jako statutární orgán FOD svolává XXVIII. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí , a to na sobotu 27. 6. 2020 od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) do prostor budovy zařízení Klokánek Praha 10 – Štěrboholy, ulice K učilišti 165/15, Praha 10 – Štěrboholy. Vzhledem k návštěvě prostor, které běžně užívají děti, prosíme, doneste si přezůvky nebo návleky na boty a také ochranné pomůcky podle aktuálně platného rozhodnutí Vlády ČR. Děkujeme. 

Na programu je:

1. zahájení

2. volba předsedy zasedání   

3. schválení programu 

4. volba mandátové, volební a návrhové komise

5. zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2019 a jejich schválení

6. zpráva Kontrolní komise a její schválení

7. odvolání paní PhDr. Zdeňky Tesařové z funkce členky Kontrolní komise FOD za účelem její kandidatury na volbu 3. člena předsednictva FOD

8. volby – 3. člena předsednictva FOD a 5. člena Kontrolní komise FOD

9. plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

10. závěr jednání

Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu.

Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti  - dle Stanov FOD jsou členové povinni svoji účast potvrdit nejméně týden před konáním členského shromáždění. Prosíme o Vaše sdělení písemně na adresu sídla FOD, nebo e-mailem na adresu [email protected]_cz, anebo telefonicky na mobil 724 667 888 příp. 224 236 655. Důvodem nutnosti potvrzení účasti je náročnost technického a organizačního zajištění členského shromáždění. Děkujeme za Vaše sdělení o účasti a těšíme se na setkání s Vámi.

Prosíme Vás, kteří se zúčastníte členského shromáždění a neobdržíte od FOD informaci, že „členský příspěvek 2020 byl uhrazen“, o doložení, že jste úhradu již provedli nebo členský příspěvek můžete uhradit i na místě před zahájením členského shromáždění.

S mnoha díky za Vaši podporu v uplynulém období a srdečnými pozdravy

předsednictvo FOD:  Hanka Kupková – předsedkyně FOD


Magdaléna Svobodová - členka předsednictva FOD                                                          

Praha, květen 2020