Pozvánka na XXXI. členské shromáždění FOD

Předsednictvo FOD jako statutární orgán FOD svolává XXXI. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí , a to na sobotu 24. června 2023 od 10.00 hodin (prezence od 9.30 hod.) do prostor Klokánku FOD v Hostivici , Komenského ul. 454, 253 01 Hostivice.

Na programu je:

1. Zahájení

2. Volba předsedy zasedání  

3. Schválení programu 

4. Volba mandátové, volební a návrhové komise

5. Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2022 a jejich schválení a schválení hospodářského výsledku za rok 2021

6. Zpráva Kontrolní komise a její schválení

7. Volby (volba 2 nových členů Kontrolní komise FOD)

8. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

9. Závěr jednání

Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu.

Pozvánky jednotlivým členům budou doručeny nejpozději 10 dnů před plánovaným konáním a prosíme členy, kteří se jednání zúčastní, o potvrzení účasti  - dle Stanov FOD nejméně týden před konáním členského shromáždění. Důvodem potvrzení účasti je náročnost technického a organizačního zajištění členského shromáždění.

S mnoha díky za Vaši podporu v uplynulém období a srdečnými pozdravy

předsednictvo FOD:   Hanka Kupková – předsedkyně FOD, v.r.   

                                  Magdaléna Svobodová – členka předsednictva FOD, v.r. 

                                  Zdeňka Tesařová – členka předsednictva FOD, v.r.
                                                     

 

 

Praha, květen 2023