Pozvánka na XXXII. členské shromáždění FOD

Předsednictvo FOD jako statutární orgán FOD svolává XXXII. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí , a to na sobotu 15. června 2024 od 10.00 hodin (prezence od 9.30 hod.) do prostor Klokánku FOD v Hostivici , Komenského ul. 454, 253 01 Hostivice.

Na programu je:

1. Zahájení

2. Volba předsedy zasedání  

3. Schválení programu 

4. Volba mandátové a návrhové komise

5. Zpráva o činnosti za rok 2023 a Zpráva o hospodaření za rok 2023 a jejich schválení     a schválení hospodářského výsledku za rok 2023

6. Zpráva Kontrolní komise a její schválení

7. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

8. Závěr jednání

Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu.

Pozvánky jednotlivým členům budou doručeny nejpozději 10 dnů před plánovaným konáním a prosíme členy, kteří se jednání zúčastní, o potvrzení účasti  - dle Stanov FOD nejméně týden před konáním členského shromáždění. Důvodem potvrzení účasti je náročnost technického a organizačního zajištění členského shromáždění.

S mnoha díky za Vaši podporu v uplynulém období a srdečnými pozdravy

předsednictvo FOD:   Hanka Kupková – předsedkyně FOD, v.r.   

                               Magdaléna Svobodová – členka předsednictva FOD, v.r. 

                               Zdeňka Tesařová – členka předsednictva FOD, v.r.
                                                     

 

 

Praha, květen 2024