Smuteční oznámení

ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE A PŘEDSEDNICTVA FOD na svém jednání 19. září 2016 UCTILI MINUTOU TICHA PAMÁTKU PANÍ KVĚTY HRUBEŠOVÉ , tajemnice Kontrolní komise FOD, která dne 8. 9. 2016 zesnula.

Kontrolní komise a předsednictvo FOD vysoce oceňují veškerou činnost paní Květy Hrubešové ve prospěch Fondu ohrožených dětí a jeho projektů, oceňují její iniciativu a osobní přínos k uskutečnění změn v našem spolku v posledních 2 letech. Její obětavost, velmi lidský přístup a schopnost uvážlivě, ale rozhodně, řešit vzniklé problémy našeho spolku, jsou pro nás nenahraditelné. Obdivujeme a hluboce se skláníme před její statečností a odhodláním bojovat se zákeřnou nemocí. Byla pro nás vzácnou kolegyní, spolehlivou spolupracovnicí a pro řadu z nás i osobním vzorem při řešení nelehké pracovní i životní situace. Patří mezi ty osobnosti, které se podílejí na změnách v našem spolku, na hledání nové cesty, jak co nejlépe pomáhat ohroženým dětem. Takto si ji budeme pamatovat.
Vzpomínkového setkání se za Fond ohrožených dětí zúčastní zástupci Kontrolní komise FOD a Předsednictva FOD.

sm_ozn_kh_3.jpg