SROVNÁNÍ NÁKLADŮ STÁTU NA JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI V NOUZI

Dobrý den,

mnohé z našich podporovatelů šokovalo vyjádření MPSV, že Fondu ohrožených dětí bylo vyplaceno v roce 2019 na státním příspěvku více jak 50 milionů korun a v rámci dofinancování (které proběhlo pouze za 7 měsíců) bylo Fondu ohrožených dětí vyplaceno dalších téměř 8 milionů korun. V současné době žádáme ještě o dofinancování zbývajících 5 měsíců za rok 2019, což znamená přibližně 5,5 milionu korun. Je to opravdu hodně peněz, ale péče o ohrožené děti zahrnuje mnoho povinností, ale i mnoho potřeb nad rámec běžných potřeb dětí z funkční rodiny. Ve srovnání s ostatními typy náhradní rodinné péče je náš rozpočet o mnoho menší. Dovolila jsem si Vám připravit přehlednou tabulku, kde ukazuji náklady státu na všechna tato zařízení, kdyby byla při kapacitě 250 dětí – tj. kapacitě, kterou v loňském roce Fond ohrožených dětí využíval. Státní příspěvek 22.800 Kč je krácen vždy, když dítě opustí zařízení na dobu minimálně dvou dnů. Pokud si ovšem dítě zvyká například na novou rodinu, případně probíhá možnost návratu do své původní rodiny či k širší rodině, odchází z počátku dítě z Klokánku pouze na tzv. propustky. Hlavním koordinátorem těchto propustek je OSPOD – odbor sociálně právních ochrany dětí, ne Klokánek. Je to v  zájmu dítěte, tak v tomto vyvíjíme maximální součinnost. Dítěti bylo, je a bude vždy nejlépe v rodině, přestože Klokánek je nejblíže podoben běžnému rodinnému životu. Dny za tyto propustky nám pak ovšem nejsou hrazeny a příspěvek je o ně krácen. Přesto v té době nemůžeme přijmout další dítě. Dalším důvodem je například dlouhodobý pobyt v nové rodině, kdy se jen čeká na rozhodnutí soudu a nabytí právní moci. Všichni víme, že v tuto dobu je zbytečné, aby dítě u nás i nadále pobývalo. Může být již ve svém novém domově. Přesto, musíme vyčkat nabytí právní moci rozsudku. Proto umožníme dítěti – nebo i sourozencům pobyt v nové rodině s tím, že my budeme kráceni na státním příspěvku. Pokud tedy čekáme například 2 měsíce na rozhodnutí soudu, a máme takto 3 sourozence, znamená to, že na jejich místo nesmíme nikoho přijmout a jsme kráceni na státním příspěvku celkem o 136.800 Kč. Přesto nemůžeme tetu, která pečuje nyní jen o jedno dítě poslat na pracovní úřad. A na co všechno státní příspěvek používáme? Jsou to nejen běžné náklady, jako máte s dětmi v domácnosti – potraviny, drogerie, léky, školní potřeby, ošacení, zájmové kroužky, tábory, školní obědy, ale i mzdy pečujících tet, jež  pracují za zaručenou mzdu, přestože jejich práce je nesmírně náročná a zodpovědná, mzdy sociálních pracovnic, které též pracují za zaručenou mzdu a jejich počet nám určuje zákon (na 10 dětí musí být 1 sociální pracovnice) a psychologů, organizačních pracovníků i zdravotních supervizorů na částečné úvazky.

Veškeré finance Fond ohrožených dětí každoročně vyúčtovává, včetně celonárodní sbírky, hospodaření je kontrolováno nezávislým auditem a taktéž jsou u nás prováděny pravidelné kontroly ze strany státních institucí, ať už jsou to úřady práce, krajské úřady, ale i MPSV či Magistrát hlavního města Praha. S tímto spojenou administrativu musí zajišťovat odborní pracovníci z oboru účetnictví a personalistiky. Věřte, že všechny obdržené peníze jsou vynakládány na nezbytné potřeby dětí v Klokánku.

Hanka Kupková, předsedkyně FOD