TISKOVÁ ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU

„Zvyšování kompetencí k efektivnímu rozhodování při řešení dopadů nárůstu nových sociálních rizik v současnosti se zaměřením na práci s dětmi, rodinami a ostatními osobami v tíživých sociálních situacích“ 

V roce 2012 byla zahájena realizace projektu Zvyšování kompetencí (s reg. číslem CZ.1.07/3.2.07/03.0090), který byl podpořen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částkou 3 287 326 Kč. Projekt byl ukončen v červenci 2014 a jeho celkové trvání bylo rozvrženo na 24 měsíců. Realizátorem projektu byla společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a partner projektu Fond ohrožených dětí. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektové aktivity byly realizovány zejména na území Moravskoslezského kraje.

Hlavním cílem a záměrem projektu bylo zvýšit kompetence a dovednosti pracovníků veřejného a neziskového sektoru za účelem efektivního rozhodování a řešení dopadů narůstajících sociálních rizik. Tohoto cíle bylo dosaženo vytvořením 6 vzdělávacích programů, které v různých oblastech sledují podporu stávajících zaměstnanců veřejného i nestátního sektoru v oblasti péče o rodinu a rodinné politiky.

Témata jednotlivých vzdělávacích programů:

I. Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí

II. Kooperace, komunikace, etika

III. Práce s dětmi a jejich rodinami v tíživé soc. situaci

IV. Bytová politika v současných sociálních a demografických proměnách

V. IT dovednosti v praxi – Proměňte data ve znalost k řešení Vašich problémů

VI. Ekonomika a management ve veřejném a neziskovém sektoru

Od března 2013 byly realizovány pilotáže 6 vzdělávacích programů. Celkem bylo v průběhu projektu realizováno 18 vzdělávacích kurzů. O všechny nabízené kurzy byl zaznamenán ze strany cílové skupiny velký zájem. Prostřednictvím vzdělávacích programů si účastníci rozšířili znalosti ve svých oborech, zlepšili si komunikační schopnosti a manažerské dovednosti. Dále došlo u účastníků ke zlepšení schopnosti reagovat na současné sociální a demografické proměny v činnosti veřejné správy. Jednotlivých pilotáží vzdělávacích kurzů se zúčastnilo celkem 240 osob.

Projekt ukončila fáze Evaluace výukových materiálů jednotlivých pilotáží. Kdy na základě analýzy byly studijní (výukové) materiály a podklady evaluovány a upravovány do finální podoby. V současné době jsou připraveny kurzy i studijní materiály pro realizaci dalšího vzdělávání přímo na míru specifickým potřebám vybraným cílovým skupinám.

PROCES    
Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
www.rozvoj-obce.cz

Fond ohrožených dětí - Projektové pracoviště