Upozornění pro dárce

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně zpravodaje, který vydává JUDr. Marie Vodičková ve svém novém spolku Sdružení na ochranu ohrožených dětí, bychom rádi upozornili, že přestože se v tomto zpravodaji velmi často hovoří o dětech z Klokánku a i o Fondu ohrožených dětí, nemá tento spolek s naším spolkem žádnou spojitost.

Nový spolek paní JUDr. Marie Vodičkové s Fondem ohrožených dětí nespolupracuje a žádnou péči současným dětem z Klokánku neposkytuje. S jeho zpravodajem se neztotožňujeme, neboť se domníváme, že není vhodné uvádět pravá jména a fotografie jednotlivých dětí. Také se domníváme, že není správné využívat k získávání sponzorských darů práci našich Klokánků, čímž dochází ke klamání veřejnosti včetně potenciálních dárců.