Vyjádření členského shromáždění FOD

Dne 13. 6. 2015 se konalo členské shromáždění, na kterém odstoupilo vedení Fondu ohrožených dětí v čele s Marií Vodičkovou.

Naše poděkování patří JUDr. Marii Vodičkové za velký přínos pro Fond ohrožených dětí a jsme rádi, že i nadále zůstává v našich řadách jako odborník na sociálně právní ochranu dětí.

Po schválení nových stanov FOD, které řešily nové volby a vznik pobočných spolků bylo zvoleno nové předsednictvo a nový předseda FOD. Fond ohrožených dětí nově povede Jan Vaněk, DiS a do předsednictva s kolektivním rozhodováním byly zvoleny: Ing. Zdeňka Pátková, PhDr. Zdeňka Tesařová, Ivana Prudičová a Hanka Kupková. FOD současně schválilo nové směry na příští období, které by měly napomoci vyvést FOD ze současné krize. Jde zejména:

1)      Pobočky FOD a taktéž azylové domy, které se nepřemění na pobočné spolky (po doplnění stanov) a neseženou si na svou činnost finanční prostředky, budou muset ukončit svoji činnost v termínech, které je nutno dodržet z hlediska čerpání dotací, které jim byly na rok 2015 přiděleny tak, aby nebyl FOD pokutován za zrušení této služby.

2)      V azylových domech bude dále provedena kontrola nákladů a budou provozovány jen v počtu lůžek, na které dostáváme dotace. Přehodnotí se příspěvky ubytovaných na bydlení a tyto budou navýšeny podle přidělovaných sociálních dávek. Lůžka nepokrytá dotacemi budou nabídnuta městským úřadům k využití za finanční úhradu. Pokud se takto nepodaří zajistit zdroje na provoz azylových domů, bude jednáno o jejich zrušení a objekt ve vlastnictví FOD bude nabídnut k prodeji.

3)      Komise rozhodla, že nový Klokánek v Prostějově nebude provozován a bude nabídnut městu Prostějovu k využití na byty a bude jednáno s jiným subjektem k využití objektu pro provoz ZDVOP a to s tím, že tyto subjekty uhradí vynaložené náklady na rekonstrukci.

4)      Připravit možnost odprodeje budovy Klokánku v Havlíčkově ulici v Kroměříži s tím, že je nutné nejprve vyřešit zástavu Českomoravské stavební spořitelny, která poskytla výhodnou hypotéku na nezbytný nákup objektu Klokánek v Hostivici a také zajistit dokončení provozu v návaznosti na poskytnutou dotaci 2015.

5)      Okamžitě začít jednat s Ministerstvem školství a jednotlivými krajskými úřady o restrukturalizaci Klokánků, kde jsou přespočetná lůžka a to buď změnou této kapacity na dětské domovy, vedle kterých by nadále fungoval Klokánek jako ZDVOP, nebo na možnost využití bytů pro žadatele o byty, kteří jsou místními úřady prověřeni jako spolehliví, slušní a nekonfliktní. To v případě, že by restrukturalizace na dětské domovy nebyla možná a stavební charakter objektu toto umožňuje.