VYJÁŘENÍ FOD K IDENTIFIKACI PLÁTCE PŘI PLATBĚ SLOŽEKOU SBÍRKY FOD NA POŠTĚ

Vážení dárci, příznivci FOD,

v souvislosti s letním kolem veřejné sbírky  našeho spolku jsme bohužel  zaznamenali překvapující praxi České pošty, s.p. při posílání finančních darů na účet FOD složenkou. Od dárců, kteří použili náš tradiční typ poštovní poukázky se zlevněným poplatkem na poště, jež obdrželi spolu se Zpravodajem FOD 1/2019, jsou vyžadovány osobní údaje předložením dokladu totožnosti a údaje o politické "exponovanosti".

 

Ubezpečujeme Vás, že tyto údaje nevyžaduje Fond ohrožených dětí.

Mělo by se jednat, dle sdělení České pošty, s.p., o postup aktuálně vyžadovaný bankou ČSOB (účet sbírky FOD je veden u Poštovní spořitelny, která je divizí ČSOB) jež se řídí zákonem „č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ a navazujícími vyhláškami.

V současnosti jsme zahájili jednání s bankou ČSOB a.s. a zjišťujeme všechny podrobné informace a případné možnosti, jak realizovat naši veřejnou sbírku bez těchto nepříjemných dopadů na naše dárce.

 

Velice se Vám – našim přispěvovatelům, omlouváme a věříme, že našemu projektu Klokánek i nadále zachováte přízeň.

 

Za Vaši podporu Vám mnohokrát děkujeme.

Znění zákona a souvisejících vyhlášek nekomentujeme.

.

Za Fond ohrožených dětí

Hanka Kupková, předsedkyně FOD

Praha 31. května 2019