XXII. členské shromáždění FOD

V sobotu dne 14. června 2014 se od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) koná ve Školicím středisku FOD „Chabajda“, Chabařovická 1125/4, Praha 8 – Kobylisy XXII. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí.
Na programu je Zpráva o činnosti za rok 2013 a první pololetí roku 2014, Zpráva o hospodaření FOD, Zpráva revizní komise, Plán činnosti na období do dalšího členského shromáždění v roce 2015, informace o dopadech novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, změna FOD na spolek, přijetí nových stanov a volba nových statutárních orgánů FOD.

Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti jakoukoli formou – písemně, osobním sdělením, telefonicky (či faxem) na č. 224 236 655 (příp. 724 667 701) nebo e-mailem na adresu
fod@fod_cz. Děkujeme!