XXIII. členské shromáždění FOD

V sobotu dne 13. června 2015 se od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) koná ve Školicím středisku FOD „Chabajda“, Chabařovická 1125/4, Praha 8 – Kobylisy XXIII. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí 

Na programu je Zpráva o činnosti za rok
2014 a první pololetí roku 2015, Zpráva o hospodaření FOD, Zpráva kontrolní komise, Plán činnosti na období do dalšího členského shromáždění v roce 2016, informace o současné situaci FOD a návrh na změnu stanov (doplnění možnosti zřizovat pobočné spolky, vypuštění zkratky z.s. z názvu FOD).


Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti jakoukoli formou – písemně, osobním sdělením, telefonicky (či faxem) na č. 224 236 655 (příp. 724 667 701) nebo e-mailem na adresu 
fod@fod_cz. Děkujeme!