Zahájení sbírky 23. listopadu 2015

Dne 23. listopadu 2015 byla zahájena Vánoční dobročinná sbírka Fondu ohrožených dětí. Za každý příspěvek Vám moc a moc děkujeme!  ČÍSLO ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY: 3055103/0300 DĚKUJEME! 

Vždyť zázraku stačí moment a „moh“ by se stát,
všude, kde moudrost chybí a zájem se ptát …
(Viktor Dyk)


Praha, květen 2015   
      

Vážení a milí přátelé,

   co nejsrdečněji Vás zdravíme a prosíme – POMOZTE ZACHRÁNIT KLOKÁNKY! Přestože došlo během tohoto léta k mnohým změnám ve Fondu ohrožených dětí a mnoho lidí nás podpořilo, přesto stále hrozí zničení všeho, co tady Fond ohrožených dětí, právě s Vaší pomocí vybudoval.

   Do této kritické situace nás dostala novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/199 Sb., účinná od 1. 1. 2013. Od této doby nám dle pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí nejsou vypláceny nebo jsou kráceny stovky státních příspěvků na děti, o které klokánky pečují, a výplata státního příspěvku se téměř o tři měsíce opožďuje.

   Systém financování jednotlivých zařízení v České republice je značně rozdílný. Dětské domovy dostávají na každé své lůžko (obsazené i neobsazené) měsíčně téměř 32.000,- Kč – denně je to více jak 1.000,- Kč (a kapacita těchto zařízení není doposud omezena maximálním počtem míst). U zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) tedy Klokánků je to jiné – ta dostávají finance pouze na obsazená lůžka, která se počítají na dny a jejich kapacita je maximálně 28 míst. (Za dítě ve ZDVOP je 760,- Kč denně.) Pokud tam pobývá dítě celý měsíc, dostane FOD 22.800,- Kč. FOD podporuje spolupráci s rodinou – ať již náhradní či vlastní, a proto děti odcházejí na prázdniny či některé víkendy ze zařízení domů. Přestože na tyto děti není příspěvek vyplacen, do kapacity jsou započítávány. Je zde například započítáno i dítě, které odešlo na dlouhodobou propustku ke svým budoucím náhradním rodičům (pěstounům) a čeká „pouze“ na pravomocný rozsudek o svěření. Na toto dítě nedostává od státu příspěvek ani budoucí rodina, ale ani zařízení.

   Například v Klokánku ve Štěrboholech bylo v jednu chvíli 19 dětí na dlouhodobé propustce a příspěvek byl přiznán pouze na 9 dětí. Přesto bylo nutné hradit veškeré energie a personál, což nám zákon nařizuje. Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, musí být stále připraven na příjem nového dítěte, třeba i v noci. A to i tehdy, kdy dítě je přijato v nouzi nad stav, který je dán zákonem. Dítě se stává nadpočetným (29), ale Klokánek je povinen se o dítě postarat. Příspěvek však na ně nedostane.

   V Klokánku jsme měli také nezletilou budoucí maminku, která byla v kapacitě 28 zahrnuta, ale po narození děťátka se děťátko bohužel stalo nadpočetným (29) a tak nám na něho příspěvek nebyl vyplácen. Prioritou FOD jsou ale děti, takže jsme se o něho i s Vaší pomocí postarali. Děkujeme!

   Paní ministryně Marksová stále opakuje, že problémy po novele zákona má pouze Fond ohrožených dětí, ale je toto správná informace? Spojila se s námi další zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která jsou na tom obdobně. Například ZDVOP v Mostě – Mosťáček, má kapacitu 26 dětí a již tento rok je téměř milion v mínusu. FOD pečuje o téměř 300 dětí, proto je velmi snadné spočítat si mínusovou částku i u nás.

   Z tohoto důvodu jsme 22. 10. 2015 na schůzce s panem prezidentem požádali o podporu a pomoc při projednávání novely zákona, aby se změnil způsob financování ZDVOP v ČR. Pan prezident nám podporu přislíbil a zároveň nám poskytne v prosinci 2015 dar ve výši cca 2,5 milionu korun. Panu prezidentovi tímto jménem dětí a klientů FOD velmi děkujeme!

   Přesto částka 20 milionů, o kterou jsme v létě žádali Vládu ČR, je pro nás stále ještě velmi důležitá, abychom mohli i nadále dětem pomáhat.

   Klokánky jsou dílem veřejnosti a vznikly jen díky VÁM, našim dárcům a přispěvovatelům. Prosíme Vás, nenechme si je vzít a zničit!

   Pokud byste chtěli být průběžně informováni o našich aktivitách, zašlete nám prosím Váš e-mailový kontakt na hanka.kupkova@fod_cz.

   Vážení a milí přátelé, Vy, kteří jste přispěli v nedávné době, nebo další podpora již není ve Vašich silách, berte prosím náš dopis jen jako poděkování a držte Klokánkům palce. I psychická podpora je velmi důležitá a také za ní Vám velmi děkujeme.

   Věřím, že nám jde společně o děti, které nám jsou do Klokánků svěřovány. Nemají to lehké, ale všichni společně jim můžeme jejich osud zlepšit. Za to Vám patří velký dík.


    Za Fond ohrožených dětí

    Jan Vaněk, DiS.

    předseda FOD


P. S. Věnované dary lze podle zák. č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:

- u fyzických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1)

- u právnických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň částku 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně (viz § 20 odst. 8).

Pro daňové účely Vám poskytnutí daru samozřejmě rádi potvrdíme. Prosíme však o přiložení kopie příkazu k úhradě či jiného dokladu, z něhož bychom mohli zjistit, kdy, z jakého účtu a v jaké výši byl dar poskytnut. Děkujeme.Fond ohrožených dětí,  z.s.  Na Poříčí 1038/6, 110 00 PRAHA 1,  tel./fax: 224 236 655, 224 221 137Image224 221 137, IČ: 004 99 277 Číslo zvláštního účtu pro celonárodní dobročinnou sbírku: ČSOB, a. s., divize PS 3055103/0300