Zahájení Vánoční sbírky 2018

Chtěli bychom Vás informovat, že dne 24.listopadu byla zahájena tradiční vánoční sbírka na podporu projektu Klokánek Fondu ohrožených dětí. 

Budeme velmi rádi, pokud i letos se nás rozhodnete podpořit zasláním jakékoliv částky na číslo sbírkového účtu 3055103/0300, děkujeme, že pomáháte těm, kteří neměli štěstí na rodinné zázemí – ohroženým dětem.

Za každý, Vámi zaslaný, příspěvek budeme moc rádi. Seznamte se, prosím s novým Zpravodajem FOD Z KLOKANÍ KAPSY 2/2018.

Jan Vaněk, DiS.

předseda FOD