PROGRAM

XXIV. členského shromáždění FOD konaného dne 19. 3. 2016  od 10,00 hodin  v prostorách vestibulu budovy Chabařovická 4, Praha 8  

 

1. Zahájení

2. Volba předsedy zasedání

3. Schválení programu 

4. Volba mandátové, volební a návrhové komise

5. Zpráva o činnosti za rok 2015, Zpráva o hospodaření a jejich schválení

6. Zpráva Kontrolní komise a její schválení

7. Přijetí nového úplného znění Stanov spolku Fond ohrožených dětí

8. Volby předsedy a členů předsednictva

9. Volby členů kontrolní komise

10. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

11. Závěr jednání