Opuštěnou holčičku si vzala teta

Tříletá Sandřička byla do Klokánku umístěna v lednu 2012 předběžným opatřením. Důvodem byla skutečnost, že matka ji dne 21. 1. 2012 předala do péče dvou mužů, údajných příbuzných, kteří ale nebyli srozuměni s déletrvající péčí. Slíbila jim, že se pro dceru hned vrátí, jakmile nakoupí pleny. Vrátila se však po pěti dnech, opět odešla a nezletilou jim ponechala bez jakéhokoli zajištění – bez plen, bez oblečení, bez kartičky pojišťovny a dalších dokladů. Na základě oznámení Policie ČR sociální pracovníci holčičku umístili do Klokánku. Matka později uvedla, že byla na ulici a domnívala se, že u příbuzných bude její dcera lépe zaopatřena. Sandřička se v Klokánku od počátku projevovala jako šikovná holčička. O jejím umístění se brzy dozvěděla dvaadvacetiletá sestra matky, v té době na mateřské dovolené se svým novorozeným synem. Vychovávala ještě staršího čtyřletého syna a o obě děti vzorně pečovala. Osud malé neteře jí naštěstí nebyl lhostejný. O Sandřičku se od počátku zajímala, brala si ji velmi často na několikadenní návštěvy domů a požádala o její svěření do pěstounské péče. Již za čtyři měsíce – v květnu 2012 – jí soud vyhověl a holčička odešla vesele se svou tetou natrvalo domů. Hodně štěstí a hodně lásky!