Úřad s ústavem nesouhlasil

Patnáctiměsíčního Patrička jsme přijali do Klokánku v únoru 2009 na žádost matky pro ztrátu bydlení. Již předtím byl chlapec ze stejných důvodů dvakrát umístěn v dětském domově. Matka syna zprvu navštěvovala dvakrát týdně, později jednou za měsíc.
Chlapec proto neměl možnost vytvořit si k matce citové pouto a oslovoval ji „teto“. Patrik byl úžasné, veselé a  milé dítě, vždy pozitivně naladěné. V Klokánku udělal veliké pokroky. Ale přestože zde byl Páťa spokojený a výborně prospíval, rozhodl v březnu 2010 Obvodní soud pro Prahu 5 o jeho umístění do ústavní výchovy – i když zákon o rodině dává v § 46 odst. 2 rodinné péči v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přednost před ústavní výchovou. Naštěstí opatrovník Městský úřad Beroun ponechal chlapce v Klokánku a snažil se o zajištění pěstounské péče. Státní příspěvek na něj nám sice byl po právní moci rozsudku o ústavní výchově odebrán, ale díky podpoře veřejnosti jsme mohli o Páťu dál pečovat z našich zdrojů. Za to moc a moc děkujeme! První pokus o náhradní rodinnou péči v červenci 2011 nevyšel. Ale již  o měsíc později byla pro téměř čtyřletého Páťu vybrána ta nejlepší maminka. Hned si ho zamilovala a Páťa s ní celý šťastný konečně odešel domů. Hodně štěstí a hodně lásky!