Zdeněček

Naléhavé zvonění probudilo snad všechny obyvatele Klokánku. Byla téměř půlnoc a všichni už spali. Když teta vyběhla, aby se podívala, co se děje, nevěřila svým očím. Před vrátky stál malý chlapeček a opíral se o zvonek, na který tak tak dosáhnul. Teta vyběhla ze vrátek a nevěřícně se rozhlížela. 

Hledala chlapcovu maminku nebo tátu, ale nikoho neviděla. Chlapec, kterému nemohly být víc než čtyři roky, stál zcela opuštěný, uprostřed temné noci, před velkou budovou a netušil, co s ním bude. Teta ho vzala dovnitř a zavolala vedoucí. Ta ihned zavolala na pohotovostní číslo sociální pracovnice OSPOD a také polici. To pro případ, že by se klouček někomu ztratil a byl v pátrání. Zdálo se, že nikdo chlapce nepostrádá. Jakoby spadl z nebe! U klokánčí tety v bytě se zvědavě rozhlížel, potom mlčky ukázal na chléb, který zahlédl na stole. Zbyl od večeře. Teta mu nabízela teplou polévku, koláč a kakao, ale on chtěl jen ten chleba. Nedočkavě se zakousnul do krajíce chleba namazaného máslem a spokojeně se usmál. „Mňam!“ bylo jeho první slovo, co pronesl. Potom se ponořil do teplé vody s voňavou pěnou a slastně zavřel oči. Téměř spícího ho teta odnesla do postýlky. „Vůbec nemáme tušení, o koho se jedná. Vyhodnocujeme záběry z městských kamer!“ vysvětlovali policisté, kteří si přišli Zdeněčka obhlédnout. Nebylo to jeho pravé jméno. Dostal ho až v Klokánku, aby ho teta mohla nějak oslovovat. Uběhly dlouhé dva měsíce, ale o Zdeněčkovi jsme nevěděli stále nic. Ani jak se jmenuje, ani kdo jsou jeho rodiče. Záhadu pomohl rozluštit až další chlapec, kterého k nám přivezl soudní vykonavatel z nedalekého krajského města. „Jé, to je Pavlík od sousedů! Kde se tady ty kluku jeden neposlušná bereš?“ zakřičel přes chodbu na našeho Zdeněčka. Ten se hnal k nově přijatému Rudovi a spontánně ho objal. Ruda nám vysvětlil, že Pavlíka neboli Zdeněčka zanechala jeho matka, dlouhodobě pracující v zahraničí, u dědečka. Ten ale trpěl zřejmě Alzheimerem a o vnoučka se nedokázal postarat. Jak se ale octnul v noci před Klokánkem, nedokázal ani Ruda vysvětlit. Jen pokrčil rameny: „Možná nějaký soused, co já vím…“ Matka bohužel o syna neprojevila žádný zájem. Prý ať zůstane tam, kde je! Dědeček kvůli svojí nemoci musel do speciálního domova důchodců. Už si ani nepamatoval, že nějakého vnuka kdy měl. Z chlapců se stala nerozlučná dvojice. Ruda, zvyklý se o sebe, a svoje potřeby, starat úplně sám, si užíval pohodlí Klokánku. Během prvního měsíce vyrostl téměř o šest centimetrů a nabral deset kilo! Pavlíka bral jako svého mladšího bratra. Vodil ho ze školky, učil skládat lego a také mu trpělivě četl pohádky. „To se máme dobře, viď?“ zaslechla jednou teta z jejich pokoje. Opatrně nakoukla a uviděla Rudu, jak ulamuje kus čokolády a podává ho Pavlíkovi. Ten na Rudovu otázku jen mlčky kýval. Nemohl kvůli puse plné sladké dobroty promluvit!  Pouto obou chlapců bylo natolik silné, že na doporučení psycholožky mohlo přetrvat i do budoucna. Oběma totiž poskytla nový domov táž pěstounská rodina. A tak dva chlapci s těžkým osudem našli nový domov a naději na lepší a radostnější budoucnost.

 Jména a věk dětí  byly z důvodu citlivosti údajů pozměněny.