Azylový dům Tábor - Jeníčkova Lhota

V únoru 2016 byla vyřešena situace všech v tomto azylovém domě ubytovaných klientů a azylový dům po 19 letech provozu ukončuje svoji činnost, protože Fondu ohrožených dětí byla zrušena registrace této služby z důvodu nedodržení Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – v roce 2015 nesplňoval FOD delší období podmínku bezdlužnosti poskytovatele sociálních služeb. Objekt bude prodán a získané prostředky využity k řešení ekonomických závazků FOD z předchozích let – budova byla v zástavě u ČSOB a.s. na čerpaný kontokorent.


Jeničkova Lhota 42
391 37  Chotoviny

azylovydum.jenickovalhota@fod_cz

Tel:   381 276 547
Mobil:   724 567 502

Účet:  
 231622325 / 0300  ČSOB , a.s.

Vedoucí azylového domu:  Pavla Nováková

Kontaktní hodiny
Po   8:00 - 17:00
Út   po telefonické domluvě
St   po telefonické domluvě
Čt   po telefonické domluvě
   po telefonické domluvě

Google maps