Pardubice

Pobočka po 19 letech činnosti svoji práci uzavřela, péči o téměř všechny klienty v regionu a další zájemce o službu převzal spolek ABATAB, spolek pro péči o rodinu, se sídlem Nová 101, 533 04 Choteč. Pro informaci uvádíme, že ve spolku ABATAB se klienti setkají s kvalifikovanými pracovníky, kteří do konce roku 2015 pracovali na pobočce FOD Pardubice.

V objektu, kde doposud působila pobočka FOD Pardubice, nadále Fond ohrožených dětí provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc KLOKÁNEK.


Děkujeme za přízeň sponzorů a přispěvatelů v tomto regionu, děkujeme zaměstnancům za odvedenou práci pro naše klienty v rámci ambulantní a terénní práce. Nadále vzpomínáme na zakladatelku této pobočky a naši skvělou kolegyni paní Zinu HAVLOVOU.Nerudová 880
530 02  Pardubice

www.fodpardubice.cz

Tel:   466 530 981
Fax:  466 530 981
Mobil:  

Vedoucí pobočky: 

Kontaktní hodiny

Google maps