Plzeň

Pobočka po 17 letech provozu ukončila svoji činnost k datu 1.dubna 2016, péči o všechny klienty v regionu a další zájemce o službu převzal spolek Má Ta pro rodinu z.s..Předsednictvo

Fondu ohrožených dětí uznává spolek Má Ta pro rodinu,z.s. se sídlem 330 11 Dolany č.p. 74,  jako svoji nástupnickou organizaci ve věci poskytování uvedené sociální služby. 

Děkujeme za přízeň sponzorů a přispěvatelů v tomto regionu, děkujeme zaměstnancům za odvedenou práci pro naše klienty v rámci ambulantní a terénní práce.

Barrandova 8
326 00 Plzeň

č.ú.: 240480939/0300

fod.plzen@fod_cz

Tel:   377 455 132
Mobil:  724 667 663

Vedoucí pobočky:  službu zajišťují pracovnice AD Plzeň

Kontaktní hodiny
Po   8:30 - 12:00, 12:30 - 18:00
Út   po telefonické domluvě
St   po telefonické domluvě
Čt   po telefonické domluvě
   po telefonické domluvě

Google maps