Strachoňovice, Telč

V závěru roku 2015 se podařilo dořešit přechod dětí umístěných v tomto rodinném Klokánku do náhradní rodinné péče jeho zaměstnanců a provoz Klokánku byl ukončen. Jsme rádi, že početná skupina šesti sourozenců mohla i po ukončení provozu Klokánku zůstat společně u své dosavadní tety a strýce a pro děti se tak v jejich životě nic nezměnilo.


Systém péče:
v bytech – rodinných domech se zahradou – „tet“ a „strýců“
Kapacita: 6

Kontakt na sociální pracovnici


tel:   724 667 700
libuse.tomkova@fod_cz