DMS FODKLOKANEK

Prosím odešlete jednorázovou nebo dlouhodobou dárcovskou SMS.
Můžete zvolit jednorázovou dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru

DMS FODKLOKANEK 30              

DMS FODKLOKANEK 60              

DMS FODKLOKANEK 90

DMS FODKLOKANEK 190         

Cena jednorázové DMS je podle Vaší volby 30 Kč, 60 Kč, 90 Kč nebo 190 Kč. Klokánek obdrží 29 Kč, 59 Kč, 89 Kč nebo 189 Kč.

nebo můžete zvolit dlouhodobou dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777, ve tvaru

DMS TRV FODKLOKANEK 30

DMS TRV FODKLOKANEK 60

DMS TRV FODKLOKANEK 90

DMS TRV FODKLOKANEK 190         

Cena jednorázové DMS je podle Vaší volby 30 Kč, 60 Kč, 90 Kč nebo 190 Kč. Klokánek obdrží 29 Kč, 59 Kč, 89 Kč nebo 189 Kč.DMS.gif

Více na www.darcovskasms.cz. DĚKUJEME!

Celková podpora prostřednictvím DMS
Od začátku projektu ke konci roku 2023 získal náš projekt prostřednictvím zaslaných DMS celkovou podporu ve výši 3 698 129,- Kč.

 
Prostředky z DMS jsou využívány na provoz zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a zajištění všestranné péče o umístěné děti.ZA VAŠI POMOC MNOHOKRÁT DĚKUJEME!

image002.jpg

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je v co největší míře nabídnout týraným, opuštěným i jinak ohroženým dětem místo ústavů přechodnou rodinnou péči. V Klokáncích se v samostatných bytech stará zpravidla o tři až čtyři děti manželský pár nebo střídavě po týdnu nepřetržité péče dvě „tety“. Sociální pracovníci a psychologové Klokánků usilují ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany o co nejrychlejší sanaci rodiny a návrat dítěte domů, nebo o zajištění trvalé náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče), není-li návrat do vlastní rodiny možný. Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je pět měsíců.


Fond ohrožených dětí (FOD) již od roku 1990 pomáhá dětem opuštěným, zanedbávaným a týraným, je držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Od roku 2000 FOD zřizuje a provozuje zařízení Klokánek – v roce 2024 je v provozu celkem 14 zařízení s více jak 250 místy. Za 23 let projektu pomohly Klokánky 12 041 dětí, z toho 2 613 dětí bylo mladších tří let.

V roce 2023 jsme zajistili potřebnou péči 902 dětem, z toho nově přijato bylo 749 dětí, z nichž 142 bylo mladších tří let. Více než 50% dětí je v Klokánku  maximálně 3 měsíce. V zájmu dítěte se snažíme jeho situaci rychle řešit, aby pobývalo mimo rodinu co nejkratší dobu.


DMS.gif   
                            "Pomoc jako součást vašeho života“

Děkujeme za možnost využívání služby DMS na podporu projektu Klokánek.

Bližší informace o projektu DMS zajišťovaných Fórem dárců lze získat na adrese www.darcovskasms.cz