Dopis pana Valhy

"Ministerstvo zdravotnictví
K rukám ministryně
Palackého nám. 4
120 00, Praha 2


Karlovy Vary 4. 12. 2003


Vážená paní ministryně, Mám dvě dcery ve věku 20 a 24 let, obě absolventky gymnázia a obě nastávající maminky. Po seznámení s dopisem náměstka MUDr. Špačka ze dne 25. 6. 2003 č.j.: 14426/2003 a po semináři v Parlamentu, resp. vystoupení dětského lékaře a předsedy České sociální pediatrie MUDr. Františka Schneiberga dne 9.10.2003, jsme s manželkou dospěli k závěru, že naše dcery, vzhledem k tomu, že nejsou školeným zdravotnickým personálem, nebudou schopny zabezpečit svým dětem uspokojení biologických a tělesných potřeb, správně podávat speciální stravu z mléčné kuchyně a zvlášť máme obavu, že nebudou schopny správně držet savičku při krmení. Máme eminentní zájem, aby naše vnoučata tím neutrpěla újmu, proto podporujeme návrh na přijetí zákona, aby všechny české děti do 3 let věku byly povinně umístěny v kojeneckých ústavech nebo zdravotnických dětských domovech, kde je zajišťována péče pouze odborným proškoleným personálem. Uvítali bychom, kdyby tato místa bylo možno rezervovat předem. Jedině tak může vyrůst zdravá mladá generace. Jen nám stále není jasné, jak lidstvo mohlo projít několika tisíciletou existencí bez správného podávání stravy a techniky krmení, kterou zvládá pouze proškolený zdravotnický personál KÚ a DD.


Jindřich Valha

Vodárenská 1
360 10, Karlovy Vary"