Anonymní dvojčátka a boj o rodinu

 Počátkem února letošního roku nás nejprve e-mailem a druhý den navečer telefonicky zkontaktovala paní, která uvedla, že den předtím tajně porodila krásná a zdravá dvojčátka, ale z vážných rodinných a sociálních důvodů si je nemůže ponechat a narození dětí musí utajit. S pláčem říkala, že je kojí, stále se na ně dívá a laská se s nimi, ale nemůže se o ně postarat. Prosila, abychom si pro ně přijeli až druhý den, chce jim ještě koupit nové kombinézky. Matka souhlasila s medializací včetně televizní reportáže a s uveřejněním fotografie dětí. Jak to bylo dál, můžete zjistit z následující e- ailové korespondence mezi příslušným krajským úřadem a FOD (oslovení vynecháváme):

2. 2. 2010: „... dovoluji si Vám sdělit následující informaci: Dnešního dne (2. 2. 2010) kolem 19.10 hod. převzali pracovníci Fondu ohrožených dětí od matky, která si přála zůstat v anonymitě, novorozená dvojčátka. Obě miminka jsme kolem 19.30 hod. předali na novorozenecké oddělení FN Bulovka v Praze 8. Primář byl mile překvapen perfektním ošetřením dětí. Jedná se o zdravá a krásná miminka s porodní váhou 3,09 kg a 2,55 kg. Matka si přeje, aby dvojčátka byla přímo z porodnice předána do péče budoucích osvojitelů. Rozhodně nechce, aby děti byly umístěny do kojeneckého ústavu, v krajním případě připouští Klokánek. Její dopis v tomto smyslu s anamnézou, kterou na naši žádost uvedla, jsme zanechali v porodnici. Za FOD Marie Vodičková“

3. 2. 2010: „… děkujeme za informace a fotografie. Prosíme o laskavé podání bližších údajů o dětech, matce a rodinné anamnéze. Z OSPOD P8 jsme obdrželi faxem kopii vyjádření matky, ovšem bez uvedení jména a jakýchkoliv dalších dat. Pokud nebudeme mít tyto informace k dispozici, budeme postupovat jako v případě nalezenců a předáme je předběžným opatřením do DC Krč. Děkujeme.“

3. 2. 2010: „… to by se asi veřejnosti moc nelíbilo. Zákon dává jednoznačně a výslovně přednost rodinné péči před péčí ústavní, takže miminka předběžným opatřením nejen mohou, ale musí být svěřena přímo do prověřené rodiny (viz § 46 odst. 2 zákona o rodině). Zákon nikde neuvádí, že nalezenců se to netýká, a předpokládám tedy, že zákon bude i v tomto případě dodržen. Pokud žádnou vhodnou prověřenou rodinu pro zdravá a krásná anonymní dvojčátka nemáte, můžeme Vám jich dokonce několik doporučit. Je samozřejmé, že když si matka přála zůstat v anonymitě, že Vám žádné její osobní údaje předat nemůžeme. Dodávám, že ve svém vyjádření, o němž se zmiňujete, si matka výslovně přeje náhradní rodinu, příp. Klokánek, ale rozhodně ne kojenecký ústav. Považovala bych za slušné jí v tom vyhovět. S pozdravem Marie Vodičková“

3. 2. 2010: „... tímto reaguji na níže uvedené informace, které mi byly zaslány. S kolegyní Bc. B. V. jsme věc následně konzultovali a chci Vás ujistit, že požadovaná bližší data ve vztahu k dětem nemají směřovat k svévolné identifikaci matky, ale k zajištění co nejdřívějšího procesu vstupu dětí do nové náhradní rodiny, včetně zdravotní péče o děti. Pochopitelně v neposlední řadě nelze pominout základní práva nezl. dětí, což by se skutečně nemuselo veřejnosti líbit. Z nastíněného vývoje mi vyplývá, že nad těmito otázkami je mnoho otazníků a k újmě na základních právech u dětí může dojít. Pokud jsou Vám známy údaje o dětech a rodičích, které by napomohly identifikovat jejich zdravotní stav v návaznosti na náhradní rodinnou péči, a nebudou poskytnuty, budeme pokládat toto jednání v rozporu se zájmy nezl. dětí. Podání žádaných dat napomůže urychlit umístit děti do náhradní rodiny. Vhodné žadatele již máme. Bez bližších informací o dětech je nutné postupovat v tzv. režimu dětí bez identifikace. Právní síla dokladu vystihující vůli matky je minimálně rozporná. V zájmu nezl. dětí prosím o zaslání odpovědi v době nejblíže možné. L. B.“

3. 2. 2010: „… k Vašemu dnešnímu e-mailu sděluji: Matka nám děti předala pod podmínkou zachování anonymity, na ulici. Přece jsme po ní nemohli požadovat občanský průkaz? Matka na naši žádost při telefonickém kontaktu sepsala i anamnézu dětí, přičemž jak patrno z jejího rukopisu i z toho, jak pečlivě se o děti postarala a jakým dojmem působila, jedná se o ženu inteligentní a kultivovanou. Lze tedy podle našeho přesvědčení věřit jejímu sdělení, že v anamnéze nejsou drogy ani alkohol. Dle vyjádření nemocnice jsou děti zcela zdravé. Jen tíživá finanční situace (exekuce na plat za dluhy, které nadělal manžel, malý byt, další děti) donutila matku k tomuto rozhodnutí, a my nejsme oprávněni zneužít její důvěry a prozradit cokoli, co by mohlo vést k její identifikaci. Pokud jde o osobní data, ta opravdu nemáme. K újmě na základních právech dětí by mohlo dojít tehdy, pokud by namísto svěření do péče prověřené náhradní rodiny byly umístěny do kojeneckého ústavu. MPSV loni zveřejnilo nové zásady péče o ohrožené děti, kdy je kladen důraz na rodinnou péči, nikoli ústavní. Totéž vyplývá i z Úmluvy o právech dítěte. Možná i tento případ prokáže, zda nové přístupy nezůstanou jen na papíře. Skutečnost, že se jedná o děti bez identity, na zákonné úpravě o přednosti rodinné péče před ústavní nemůže nic změnit. Ustanovení § 46 odst. 2 zákona o rodině platí pro všechny děti. S pozdravem Marie Vodičková“

Dvojčátka byla nakonec (po výměně několika dalších e-mailů a na doporučení MPSV, na které jsme se rovněž obraceli), předána v šestnácti dnech přímo z nemocnice do péče prověřených žadatelů, vybraných krajským úřadem. Jednalo se již o šesté a sedmé miminko, které nám matky a v jednom případě otec anonymně předali – většinou s využitím naší krizové linky 776 833 333. V těchto případech, jakož i při využití babyboxu, policie po matkách nepátrá – nejedná se totiž o žádný trestný čin.